Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2017/2018:

Tot 18 jaar:      

  • € 10,-  per maand per tak van sport
  • € 30,- per maand, onbeperkt sporten.

Vanaf 18 jaar: 

  • € 14,- per maand per tak van sport
  • € 39,- per maand, onbeperkt sporten.

Dames volleybal en badminton (woensdag

  •  16,- per maand

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïncaseerd.
Bij inschrijving brengen wij eenmalig € 11,- inschrijfkosten in rekening.

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie worden er bij de aanmaning 5 euro administratiekosten in rekening gebracht (na 1 maand). Indien dit geen resultaat oplevert, wordt tot royeren van het lid overgegaan (na 2 maanden).

Wil men na verloop van tijd opnieuw lid worden, dan zal de achterstallige contributie eerst betaald moeten worden.

Adreswijzigingen en afmeldingen gelieve schriftelijk of per e-mail door te geven aan de penningmeester:
Klik hier om de penningmeester een bericht te sturen

Dhr. J. Kastrop
Kasteelstraat 28
6436 EA AMSTENRADE

Telefoon: 046-4424548