Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2015/2016:

Tot 18 jaar:      

  • € 10,-  per maand per tak van sport
  • € 30,- per maand, onbeperkt sporten.

Vanaf 18 jaar: 

  • € 14,- per maand per tak van sport
  • € 39,- per maand, onbeperkt sporten.

Dames volleybal en badminton (woensdag

  •  16,- per maand

De contributie wordt in 2 termijnen in rekening gebracht middels een acceptgiro. Voor het begin van het seizoen ontvangt u een acceptgiro met de contributiebetaling voor de eerste termijn en in februari voor de tweede termijn.

Contributie dient betaald te worden binnen 14 dagen met de toegestuurde acceptgiro. Kiest men voor een andere betaalwijze, vermeld dan de gegevens van het lid.

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie worden er bij de aanmaning 5 euro administratiekosten in rekening gebracht (na 1 maand). Indien dit geen resultaat oplevert, wordt tot royeren van het lid overgegaan (na 2 maanden).

Wil men na verloop van tijd opnieuw lid worden, dan zal de achterstallige contributie eerst betaald moeten worden.

Adreswijzigingen en afmeldingen gelieve schriftelijk of per e-mail door te geven aan de penningmeester:

Dhr. J. Kastrop
Kasteelstraat 28
6436 EA AMSTENRADE

Telefoon: 046-4424548

Klik hier om de penningmeester een bericht te sturen